Parę lat temu nastąpiły zmiany w regulacjach dotyczące świadectw energetycznych. Jeszcze niedawno objęte nimi były wyłącznie budynki postawione po 2009 roku, ale obecnie obowiązek ten przeszedł na wszystkie. W przypadku starszych obiektów nie trzeba od razu ich robić, natomiast są niezbędne przy sprzedaży albo wynajmie. Wówczas kopia tego świadectwa przekazana zostać musi nowemu kupującemu albo najemcy. Jednak i tutaj planowane są zmiany, niewykluczone że za jakiś czas trzeba będzie ono wymagane dla każdego budynku, nawet takiego jaki nie będzie sprzedawany czy wynajmowany.

Samo Świadectwo energetyczne Police jest dokumentem, jaki przede wszystkim zawiera informacje na temat zapotrzebowania nieruchomości na różną energię. To zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim ogrzewania i chłodzenia, lecz również wentylacji czy podgrzewania wody. W takim dokumencie zawarte być muszą informacje o przeznaczeniu i rodzaju obiektu, roku oddania do użytku oraz powierzchni całkowitej i ogrzewanej.

Do wyznaczenia energetycznej charakterystyki budynku brane są też pod uwagę wskaźniki zapotrzebowania na energię. Obowiązek posiadania tego dokumentu daje z jednej strony informację o tym, jakich kosztów możnasię spodziewać przy ich użytkowaniu, a z drugiej motywuje właścicieli do poszukiwania rozwiązań zmniejszających energetyczne zapotrzebowanie. Takie Świadectwa energetyczne Rumia nie są zbyt trudne do uzyskania, ponieważ ich robieniem zajmuje się wiele osób.

Trzeba się jednak liczyć z określonymi wydatkami, jakie w dużej mierze zależą od typu budynku i jego lokalizacji. Ceny zaczynają się od trzystu złotych za niewielkie mieszkanie do blisko tysięcy za budynki wielorodzinne. Lecz jest to nieduży wydatek w porównaniu z grzywną, która może zostać nałożona nakładana na osoby nie posiadające tego dokumentu. Grzywna taka wynieść może nawet do 5 tysięcy, i obejmuje także wystawianie świadectw na podstawie nieprawdziwych danych. Świadectwa wystawiane są na okres 10 lat, jaki może zostać skrócony w przypadku jakiś większych prac.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
You May Also Like