Archiwum tagów: prawo spółek

Obowiązkowa dematerializacja akcji dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych od 01 marca 2021 roku

Konieczność dematerializacji akcji Początkowo moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę miała wygasać wraz z dniem 01 stycznia 2021 roku. Jednakże ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) (dalej: „Ustawa”) dokonała szeregu zmian mających na celu zapobiec negatywnych skutkom pandemii, również ... Przeczytaj więcej »

Kto odbiera oświadczenie o rezygnacji od członka zarządu?

Zgodnie z art. 202 § 4 oraz art. 369 § 5 kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), mandat członka zarządu spółki kapitałowej wygasa m.in. wskutek rezygnacji. O ile kwestia prawa członka zarządu do rezygnacji z pełnionej w spółce funkcji nie budzi wątpliwości, o tyle w orzecznictwie i nauce prawa istniały dotąd rozbieżności co do tego, komu oświadczenie o rezygnacji powinno zostać ... Przeczytaj więcej »