Archiwum tagów: ogłoszenie upadłości

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – wymogi formalne

Postępowanie upadłościowe to procedura regulująca zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika, w stosunku do którego sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postępowanie upadłościowe może być prowadzone w dwóch trybach: likwidacyjnym – upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego oraz układowym – upadłość z możliwością zawarcia układu. ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ... Przeczytaj więcej »