Karalność obrazy uczuć religijnych zgodna z Konstytucją

Karanie grzywną za przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest zgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Tym samym skarga piosenkarki – Doroty Rabczewskiej – została odrzucona. Dorota Rabczewska została skazana prawomocnie na grzywnę w kwocie 5 tysięcy złotych. Przyczyną skazania piosenkarki były jej słowa z wywiadu, według których „bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię. Ciężko wierzyć w coś, co napisał ... Przeczytaj więcej »

Odszkodowanie w wysokości trzykrotności wynagrodzenia twórcy niezgodne z Konstytucją

W wyroku z dnia 23 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją uznał roszczenie o zapłatę trzykrotności wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia majątkowych praw autorskich przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. B Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”). Zgodnie z ww. przepisem Ustawy, podmiot, którego autorskie prawa ... Przeczytaj więcej »

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmienione przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) ( „Ustawa”), które wprowadziły przede wszystkim szereg zmian w zakresie funkcji i kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji („ABI”). Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, iż administrator danych osobowych może samodzielnie wdrażać i nadzorować ... Przeczytaj więcej »

ABC ochrony danych osobowych

Przedsiębiorca, niezależnie od branży, w której działa prowadząc działalność gospodarczą, prawie zawsze korzysta z danych osobowych. Ponieważ problematyka ochrony danych osobowych jest skomplikowana, często pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób chronić dane osobowe czy jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych osobowych w związku z przetwarzaniem z danych. Poniżej omawiamy podstawowe kwestie związane z ochroną danych osobowych. W związku z prowadzoną ... Przeczytaj więcej »

Nowe prawo restrukturyzacyjne

1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku zawierająca nowe  prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa stanowi odpowiedź na wielokrotnie sygnalizowaną, zarówno przez środowiska prawnicze jak i przedsiębiorców, konieczność zmiany obecnie obowiązujących, skomplikowanych i kosztownych, procedur związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw mająca na celu uniknięcie ich upadłości. W jaki sposób ustawa ta pomoże przedsiębiorcom znajdującym się w ... Przeczytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące międzynarodowych spraw spadkowych

Od 17 sierpnia 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące międzynarodowych spraw spadkowych. Wprowadzone zmiany będą szczególnie istotne dla tych obywateli polskich, którzy wyjechali poza granice kraju i zmienili lub planują zmienić swoje miejsce zwykłego pobytu na inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Nowe przepisu regulują zasady postępowania spadkowego m.in. w przypadku, gdy obywatel kraju Unii Europejskiej na stale zamieszkuje w kraju ... Przeczytaj więcej »

Prawo własności intelektualnej – najważniejsze zagadnienia

Zgodnie z polskim prawem – własność intelektualna odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu w postaci materialnej, np. w formie książki, rysunku, szkicu czy projektu. Własność intelektualna tworzy się zatem w wyniku aktywności człowieka, głownie na płaszczyźnie literackiej, artystycznej, przemysłowej oraz naukowej. Podstawowymi przepisami regulującymi prawo własności intelektualnej w Polsce są w szczególności: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i ... Przeczytaj więcej »

ABC zawierania umów

Przedsiębiorcy, niezależnie od branży w której działają, prowadząc działalność gospodarczą, zawierają różnego rodzaju umowy – są to zarówno umowy z klientami, jak i umowy z dostawcami surowców, dostawcami mediów i usług, umowy najmu, leasingu i wiele innych. Poniżej chcielibyśmy omówić kilka kwestii związanych z zawarciem umowy. W praktyce bowiem sprawiają problem i mogą wymagać pomocy prawnej. Sposób zawarcia Podstawowe sposoby zawierania ... Przeczytaj więcej »

Witamy Państwa na naszym firmowym blogu!

Szanowni Państwo, witamy na naszym firmowym blogu, który powstał dla wszystkich, którzy – pragną  poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa, poszukują pomocy w analizie zagadnień prawnych, mając przy tym trudności ze zrozumieniem, często hermetycznego, prawniczego języka. Jesteśmy tutaj przede wszystkim dla Państwa, z myślą o wszystkich, którzy szukają rzetelnej, specjalistycznej wiedzy. Wszelkie informacje publikowane na blogu będą pisane językiem fachowym, ... Przeczytaj więcej »