Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 roku, dokonująca zmiany w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dotychczasowe zasady obowiązują już tylko do końca grudnia 2015 roku. Co właściwie się zmieni?

b65092ef-23d6-4dbe-927f-7bc52d4e1b37

Dotychczas, w przypadku osób świadczących usługi na podstawie kilku umów zlecenia (jak również umów agencyjnych i innych umów do których zastosowanie znajdują przepisy dotyczące umów zlecenia), obowiązek odprowadzenia składek emerytalno – rentowych powiązany był z umową najwcześniej zawartą. Co istotne, zleceniobiorca mógł także wybrać z tytułu której umowy odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym, powszechną praktyką było zawieranie przez zleceniobiorców kilku umów zlecenia i odprowadzanie składek ubezpieczenia wyłącznie od umowy zawierającej najniższą podstawę wymiaru składki (tj. opiewającej na najniższe wynagrodzenie dla zleceniobiorcy).

Od 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać nowa zasada ustanawiająca próg podstawy wymiaru składki w wysokości minimalnego wynagrodzenia . Ubezpieczenie będzie oczywiście nadal obligatoryjne dla pierwszej umowy – jeżeli jednak podstawa wymiaru składek z tego tytułu będzie niższa od kwoty wysokości minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, zleceniobiorca zobowiązany będzie do sumowania podstaw wymiaru składki z pozostałych tytułów (tj. kolejnych, zawartych przez niego umów zlecenia).

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*