Nowe przepisy spadkowe

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy prawa spadkowego, która weszła w życie 18 października 2015 roku.

Najważniejsze zmiany

Nowelizacja  ma na celu wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przyjęcia spadku stosowanej, w przypadku gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dotychczas, jeżeli spadkobierca w ciągu sześciu miesięcy, nie złożył stosownego oświadczenia, to wraz z majątkiem dziedziczył również długi spadkowe – nawet te, o których wcześniej nie wiedział. Tego rodzaju dziedziczenie wiąże się z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

b65092ef-23d6-4dbe-927f-7bc52d4e1b37

Znowelizowane przepisy w większym stopniu chronią spadkobierców przed przejęciem wszystkich długów zmarłego, gdyż od teraz podstawowym sposobem dziedziczenia – w razie gdy nie zostanie przez spadkobiercę złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – będzie przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.  Natomiast żeby przejąć spadek wprost albo go odrzucić, trzeba będzie złożyć stosowne oświadczenie.

Powyższe pociąga za sobą korzystne zmiany dla spadkobiercy, którego odpowiedzialność za długi spadkowe zostanie ograniczona do wartości stanu czynnego spadku. W przypadku gdy majątek jest zadłużony, spadkobierca na nim nie skorzysta, ale też nie będzie zobowiązany do spłaty długów zmarłego.

Zmienia się również zasada ustalania stanu majątku spadkowego – co jest niezwykle istotne w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bowiem do tej pory majątek ustalał komornik sądowy, co wiązało się z wysokimi kosztami dla spadkobierców. Po zmianach spadkobierca sam określa składniki odziedziczonego majątku – ustawa wprowadza instytucję prywatnego spisu inwentarza, który spadkobierca składa w sądzie lub u notariusza, według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości. Dokument ten będzie pełnił taką samą rolę jak spis inwentarza sporządzany przez komornika lub urząd skarbowy. Przyjęto również, że spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza, spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. Wierzycielom przyznano natomiast uprawnienie do zakwestionowania wykazu inwentarza i zażądania sporządzenia spisu – doprecyzowano przy tym jednak, że wierzyciel nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*