Prezydent podpisał nowelizację prawa autorskiego

5 października 2015 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji prawa europejskiego, m.in. zmian w zakresie rozszerzenia dozwolonego użytku publicznego utworów.

unnamed

Warto zaznaczyć, że nowelizacja obejmuje regulacje dotyczące:

  • zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego;
  • zasad korzystania z utworów osieroconych oraz utworów niedostępnych w obrocie handlowym;
  • wprowadzenia wynagrodzenia dla twórców za tzw. wypożyczenia biblioteczne (public lending right);
  • zniesienia opłat związanych z korzystaniem z utworów znajdujących się w domenie publicznej.

Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość korzystania z przemówień politycznych wygłaszanych publicznie, fragmentów publicznych wystąpień, wykładów i kazań. Umożliwia również zamieszczanie, w celach dydaktycznych i naukowych, rozpowszechnionych drobnych utworów lub fragmentów większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach – w tym przypadku twórcy będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy umożliwia również korzystanie z utworów na potrzeby pastiszu, parodii lub karykatury. Istotne są również nowe regulacje w zakresie korzystania z utworów osieroconych, tj. utworów których twórcy lub inne podmioty, którym przysługują autorskie prawa majątkowe, nie zostali ustaleni lub odnalezieni.

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 20 listopada 2015 roku.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*