Karalność obrazy uczuć religijnych zgodna z Konstytucją

Karanie grzywną za przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest zgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Tym samym skarga piosenkarki – Doroty Rabczewskiej – została odrzucona. Dorota Rabczewska została skazana prawomocnie na grzywnę w kwocie 5 tysięcy złotych.

Przyczyną skazania piosenkarki były jej słowa z wywiadu, według których „bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię. Ciężko wierzyć w coś, co napisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła”.

Podstawą skazania piosenkarki był art. 196 Kodeksu karnego: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

3D_Judges_GavelW skardze do Trybunału Konstytucyjnego Dorota Rabczewska wskazywała, że przepis ten uniemożliwia swobodne wyrażanie poglądów, co do przedmiotów czci religijnej; ogranicza to prawo w sposób nieproporcjonalny; nie chroni osób, które nie wyznają religii i nie spełnia wymogu określoności prawa

Według Trybunału Konstytucyjnego debata publiczna powinna toczyć się w sposób kulturalny i cywilizowany. TK dodał, że krytyka przedmiotu czci religijnej jest dopuszczalna wtedy, gdy „jest pozbawiona ocen znieważających, obelżywych czy poniżających”. W uzasadnieniu wyroku sędzia TK Andrzej Wróbel mówił, że kara grzywny za publiczne znieważenie czci religijnej jest karą „proporcjonalną i niedolegliwą”.

„W państwie demokratycznym, będącym dobrem wspólnym wszystkich obywateli, debata publiczna, w której każdemu zapewnia się wolność wyrażenia swoich poglądów także w sferze religijnej, powinna toczyć się w sposób cywilizowany i kulturalny, bez jakiejkolwiek szkody dla praw i wolności człowieka i obywatela” – mówił sędzia.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*