Nowe prawo restrukturyzacyjne

1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku zawierająca nowe  prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa stanowi odpowiedź na wielokrotnie sygnalizowaną, zarówno przez środowiska prawnicze jak i przedsiębiorców, konieczność zmiany obecnie obowiązujących, skomplikowanych i kosztownych, procedur związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw mająca na celu uniknięcie ich upadłości. W jaki sposób ustawa ta pomoże przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji?

13903385550_39f7316982_zZ uzasadnienia nowej ustawy wynika, że została ona stworzona z myślą o wszystkich, którzy na skutek niekorzystnej zmiany ekonomicznej  ponieśli finansowe straty zagrażające ich dalszej obecności na rynku. Nowe prawo restrukturyzacyjne skupiać się będzie na pomocy przedsiębiorcy w wyjściu z kłopotów finansowych. Pomoc przedsiębiorcy będzie zatem realizowana zgodnie z polityką „nowej szansy”.

Ustawa reguluje sposób zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, skutki układu oraz metody przeprowadzenia działań sanacyjnych. Wierzyciele będą mogli zabezpieczyć swoje prawa na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego dodatkowymi instrumentami, które przewiduje nowe prawo. Zwłaszcza pozycja prawna wierzyciela finansowego ulegnie zmianie.

Ustawa restrukturyzacyjna wprowadza cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  1. Postępowanie o zatwierdzeniu układu – umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu i może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
  2. Przyspieszone postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu wpisu wierzytelności w uproszczonym trybie i może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza nie 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
  3. Postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności i może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
  4. Postępowanie sanacyjne – umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie rozpoznawał sąd restrukturyzacyjny – sąd gospodarczy. Uczestnikami postępowania będą: dłużnik, wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna oraz wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału w sprawie.

Warto również wspomnieć, że ustawa tworzy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie m.in. zawierał wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wzorów pism i formularzy, które są wymagane podczas postępowania restrukturyzacyjnego.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*