Miesięczne archiwum: wrzesień 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co trzeba wiedzieć?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1115), dalej: „Ustawa”, wprowadziła nową na gruncie polskiego prawa instytucję Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, który będzie prowadzony przez ministra finansów. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywisty („Rejestr”) zacznie funkcjonować od dnia 13 ... Przeczytaj więcej »

Postępowanie gospodarcze – tak będzie wyglądało od 7 listopada 2019r.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (tj. z dniem 7 listopada 2019r. – Ustawa z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469)) szczególne postępowanie w sprawach gospodarczych zostanie przywrócone w dziale IIa rozdziału trzeciego Kodeksu postępowania cywilnego (art. 4581-13).    I. Krótki zarys historyczny Postępowanie ... Przeczytaj więcej »