Miesięczne archiwum: lipiec 2019

Projekt ustawy o niemarnowaniu żywności – koniec marnowania jedzenia?

W dniu 19 lipca 2019 roku, Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (dalej: „Ustawa”). Przygotował ją Senat. Zgodnie z założeniami ustawy, każdy sprzedawca żywności prowadzący sklep o powierzchni powyżej 250 m2, będzie miał obowiązek zawarcia umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania produktów na cele społeczne. Organizacja będzie gospodarować niesprzedaną żywnością i przekazywać ją potrzebującym. Sklepy nie będą mogły oddawać żywności przeterminowanej ... Przeczytaj więcej »

Ustawa o dokumentach publicznych – co się zmienia i czy rzeczywiście zakazano kserowania dowodów osobistych?

Z dniem 12 lipca 2019 w życie weszła Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53) („Ustawa”) Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy (druk Sejmowy nr. 2153), celem ustawy jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych obejmującego: ustalenie hierarchii dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa i przypisanie tym dokumentom wymaganych minimalnych ... Przeczytaj więcej »