Miesięczne archiwum: wrzesień 2018

NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1104) („Ustawa zmieniająca”). Jest to długo zapowiadana nowelizacja, dotycząca m.in. długości okresów przedawnienia oraz zasad domagania się roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ PRZECIWKO KONSUMENTOWI (ZMIANA WESZŁA W ŻYCIE W DNIU 9 LIPCA 2018 R.) Pierwszą zmiana, która ... Przeczytaj więcej »