Miesięczne archiwum: listopad 2016

Kto może być członkiem zarządu w spółkach kapitałowych?

Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) dokładnie precyzuje kto może pełnić funkcję członka zarządu w spółkach kapitałowych. Szczególne wymagania personalne wobec osób mających w przyszłości pełnić funkcje członków zarządu, a także członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych albo likwidatorów określa art. 18 KSH. Zdolność do pełnienia funkcji członka zarządu Zgodnie z art. 18 § 1 KSH członkiem zarządu może być osoba fizyczna ... Przeczytaj więcej »