Miesięczne archiwum: styczeń 2016

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

W dniu 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady opodatkowania wprowadzone do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych”) uchwalone przez ustawodawcę w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (zwanej dalej „Ustawą Nowelizującą ... Przeczytaj więcej »

Większa ochrona lokatorów przed bezprawnymi praktykami właściciela budynku

W dniu 7 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1549) o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiana dotychczasowych przepisów ma na celu zwiększenie ochrony lokatorów lokali mieszkalnych przed niektórymi działaniami ich właścicieli. Ustawodawca uzasadnił konieczność ... Przeczytaj więcej »