Miesięczne archiwum: grudzień 2015

Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 roku, dokonująca zmiany w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dotychczasowe zasady obowiązują już tylko do końca grudnia 2015 roku. Co właściwie się zmieni? Dotychczas, w przypadku osób świadczących usługi na podstawie kilku umów zlecenia (jak również umów agencyjnych ... Przeczytaj więcej »