Miesięczne archiwum: listopad 2015

Prokurent odpowie za długi spółek

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne została podpisana przez Prezydenta w dniu 9 czerwca 2015 roku – nowe zasady rozszerzające odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 roku. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, prokurenci odpowiedzialni będą za zobowiązania podmiotów  w których pełnią swoje funkcje w razie niezłożenia w terminie wniosku ... Przeczytaj więcej »

Nowe przepisy spadkowe

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy prawa spadkowego, która weszła w życie 18 października 2015 roku. Najważniejsze zmiany Nowelizacja  ma na celu wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przyjęcia spadku stosowanej, w przypadku gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dotychczas, jeżeli spadkobierca w ciągu sześciu miesięcy, nie złożył stosownego ... Przeczytaj więcej »

Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez instytucje finansowe weszła w życie

Walka klienta z instytucją finansową nie jest już walką Dawida z Goliatem. W dniu 11 października weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przed podmiot rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (dalej „Ustawa”), która jest ukłonem w stronę klientów instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń. Od teraz, złożenie przez klienta powództwa do sądu powszechnego przestało ... Przeczytaj więcej »