Miesięczne archiwum: wrzesień 2015

Odszkodowanie w wysokości trzykrotności wynagrodzenia twórcy niezgodne z Konstytucją

W wyroku z dnia 23 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją uznał roszczenie o zapłatę trzykrotności wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia majątkowych praw autorskich przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. B Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”). Zgodnie z ww. przepisem Ustawy, podmiot, którego autorskie prawa ... Przeczytaj więcej »

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmienione przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) ( „Ustawa”), które wprowadziły przede wszystkim szereg zmian w zakresie funkcji i kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji („ABI”). Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, iż administrator danych osobowych może samodzielnie wdrażać i nadzorować ... Przeczytaj więcej »

ABC ochrony danych osobowych

Przedsiębiorca, niezależnie od branży, w której działa prowadząc działalność gospodarczą, prawie zawsze korzysta z danych osobowych. Ponieważ problematyka ochrony danych osobowych jest skomplikowana, często pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób chronić dane osobowe czy jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych osobowych w związku z przetwarzaniem z danych. Poniżej omawiamy podstawowe kwestie związane z ochroną danych osobowych. W związku z prowadzoną ... Przeczytaj więcej »

Nowe prawo restrukturyzacyjne

1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku zawierająca nowe  prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa stanowi odpowiedź na wielokrotnie sygnalizowaną, zarówno przez środowiska prawnicze jak i przedsiębiorców, konieczność zmiany obecnie obowiązujących, skomplikowanych i kosztownych, procedur związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw mająca na celu uniknięcie ich upadłości. W jaki sposób ustawa ta pomoże przedsiębiorcom znajdującym się w ... Przeczytaj więcej »