Elektroniczne postępowanie rejestrowe – od 1 lipca 2021 roku wnioski do KRS przedsiębiorcy złożą wyłącznie w formie elektronicznej.

W dniu 1 lipca 2021 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która wprowadziła długo oczekiwane, zmiany w sposobie składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Gdzie złożyć wniosek? Zgodnie z nową treścią art. 19 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze ... Przeczytaj więcej »

Obowiązkowa dematerializacja akcji dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych od 01 marca 2021 roku

Konieczność dematerializacji akcji Początkowo moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę miała wygasać wraz z dniem 01 stycznia 2021 roku. Jednakże ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) (dalej: „Ustawa”) dokonała szeregu zmian mających na celu zapobiec negatywnych skutkom pandemii, również ... Przeczytaj więcej »

Nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących badania trzeźwości pracowników

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazeta Prawna zapowiedział zmiany w przepisach regulujących prawo pracodawcy do prewencyjnego badania trzeźwości pracowników. Skąd wynika potrzeba zmiany obecnych przepisów? Losowe badanie trzeźwości pracowników jest niezbędne w funkcjonowaniu wielu zakładów pracy, z uwagi na wykorzystanie ciężkich maszyn oraz skomplikowanego procesu produkcyjnego – wystarczy błąd jednego nietrzeźwego pracownika, aby ... Przeczytaj więcej »

Ustawa antyzatorowa – zmiany w maksymalnych terminach płatności i nie tylko

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszła w życie tzw. ustawa „antyzatorowa” – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649). Ustawa wprowadza zmiany m.in. w: Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o PIT, Ustawie o CIT, Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa ... Przeczytaj więcej »

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co trzeba wiedzieć?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1115), dalej: „Ustawa”, wprowadziła nową na gruncie polskiego prawa instytucję Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, który będzie prowadzony przez ministra finansów. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywisty („Rejestr”) zacznie funkcjonować od dnia 13 ... Przeczytaj więcej »

Postępowanie gospodarcze – tak będzie wyglądało od 7 listopada 2019r.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (tj. z dniem 7 listopada 2019r. – Ustawa z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469)) szczególne postępowanie w sprawach gospodarczych zostanie przywrócone w dziale IIa rozdziału trzeciego Kodeksu postępowania cywilnego (art. 4581-13).    I. Krótki zarys historyczny Postępowanie ... Przeczytaj więcej »

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – zmiany w przepisach dotyczących rezygnacji ostatniego członka zarządu.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 1 marca br. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505) stanowi element Pakietu MŚP, czyli nowelizacji niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). Wprowadza ona wiele istotnych zmian w prawie podatkowym, prawie pracy, ale także w Kodeksie spółek ... Przeczytaj więcej »

Zmiany w postępowaniu cywilnym i kosztach sądowych w sprawach cywilnych – najważniejsze informacje

24 lipca 2019r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) – została ogłoszona 6 sierpnia 2019r. Ustawa wprowadzi szereg zmian mających, w opinii ustawodawcy, na celu skrócenie czasu trwania postępowań sądowych poprzez usprawnienie pracy sądów cywilnych i ograniczenie nadużyć uprawnień przez strony w ... Przeczytaj więcej »

Projekt ustawy o niemarnowaniu żywności – koniec marnowania jedzenia?

W dniu 19 lipca 2019 roku, Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (dalej: „Ustawa”). Przygotował ją Senat. Zgodnie z założeniami ustawy, każdy sprzedawca żywności prowadzący sklep o powierzchni powyżej 250 m2, będzie miał obowiązek zawarcia umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania produktów na cele społeczne. Organizacja będzie gospodarować niesprzedaną żywnością i przekazywać ją potrzebującym. Sklepy nie będą mogły oddawać żywności przeterminowanej ... Przeczytaj więcej »

Ustawa o dokumentach publicznych – co się zmienia i czy rzeczywiście zakazano kserowania dowodów osobistych?

Z dniem 12 lipca 2019 w życie weszła Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53) („Ustawa”) Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy (druk Sejmowy nr. 2153), celem ustawy jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych obejmującego: ustalenie hierarchii dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa i przypisanie tym dokumentom wymaganych minimalnych ... Przeczytaj więcej »